Konkurs literacki na wprowadzenie do świata

Ogłaszamy to, co obiecaliśmy przed Pyrkonem zadając pytanie, czy kochacie PLO i czy lubicie pisać. Mamy dla was mały konkurs związany z gra planszową – „Konkurs literacki na wprowadzenie do świata” (poniżej regulaminem konkursu). Czekamy na Wasze teksty, które – mamy nadzieje – nas zaskoczą i pozwolą wprowadzić w świat Midgaardu osoby nieznające powieści te w Polsce jak i za granicą.

Przez konkurs i umieszczenie odpowiedniego wstępu w instrukcji gry chcemy zlikwidować barierę jaką może stanowić brak znajomości treści powieści na podstawie, której gra powstała.

Praca, która nam się spodoba będzie poddana korekcie przez samego Jarosława Grzędowicza.

Termin nadsyłania prac mija 16 kwietnia 2014 r.

Oprócz oczekiwania na wasze prace czekamy także na wsparcie projektu. Namawiajcie gorąco wszystkich swoich znajomych na wsparcie akcji: www. wspieram.to/PanLodowegoOgrodu.

REGULAMIN 

Regulamin otwartego konkursu literackiego na wprowadzenie do świata nawiązujące do powieści stworzonej przez Jarosława Grzędowicza.

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo REDIMP z siedzibą przy ul. Prostej 244, 43-376 Kalna. Organizacja konkursu związana jest z wydaniem gry planszowej na podstawie powieści Jarosława Grzędowicza pt. „Pan Lodowego Ogrodu”.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie wstępu do świata Pana Lodowego Ogrodu, który zostanie umieszczony w instrukcji gry planszowej.

2. Tekst powinien być podzielony na części:

– opis świata;

– opis misji naukowców i cel Vuko

– charakterystyka 4 postaci naukowców, w których wcielają się gracze(w tym ich celów w grze): Ulrike Freihof(budowa Czerwonych Wież), Olaf Fiollsfinn(przeniesienie populacji z Wybrzeża Żagli do Lodowego Ogrodu), Passionaria Callo(Izolacja regionów), Pier van Dyken(wchłonięcie magii uroczysk);

– opis jednostek specjalnych poszczególnych czyniących:

Callo: Dzikie Dzieci, Faun, Sen(koszmar)

Fiollsfinn: Ludzie Wulkanu, Lodowy Drakkar, Bracia Drzewa
Freihof: Księżycowy Brat, Oświecona Istota, Harrasim(Milczący)

Dyken: Krab, Szczurzy Grajek, Wywerna

– opis Żmijowego Gardła;

– opis Żarłocznej Góry i Szepczących do Cieni

– opis Kruczego Cienia
– opis Czynienia

– opis Martwego Śniegu

3. Wstęp nie może przekraczać 14000 znaków, bez spacji.

4. Wstęp kierowany jest do osób, które nie czytały powieści i ma na celu wprowadzenie takich osób do świata w grze oraz wyjaśnienie elementów świata.

5. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność ze światem Pana Lodowego Ogrodu, pomysłowość, jasność przekazu dla docelowego odbiorcy oraz jakość nadesłanych prac.

6. Prace zostaną ocenione przez Wydawnictwo

7. Wybrany przez Wydawnictwo wstęp zostanie poddany korekcie przez autora powieści Jarosława Grzędowicza

8. Decyzje Wydawnictwa są ostateczne i niepodważalne.

9. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:

a) publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej)

b) wykonane na odpłatne zlecenie

c) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim

III. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając wstęp do świata, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.

2. Twórcy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac w całości lub części przez organizatorów Konkursu na wszelkich polach eksploatacji w tym tłumaczenia na obce języki.

3. Twórcy zgadzają się na korektę i modyfikację zwycięskich prac w całości lub części przez organizatorów Konkursu.

4. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres mailowy: konkurs@panlodowegoogrodu.pl wyłącznie jako załącznik w formacie *rtf, z dopiskiem „Pan Lodowego Ogrodu – gra planszowa”. Sugerujemy wysłanie e-maili ze zgłoszeniem do konkursu z opcją „potwierdzenie odbioru”.

2. Format prac: czcionka Times New Roman, wielkość 11, odstępy 1.5, format pliku *rtf.

3. W treści maila należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy).

4. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno wprowadzenie do świata.

5. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.

6. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija o północy 16 kwietnia 2014 roku.

V. NAGRODY

1. Główną nagrodą w konkursie jest podpisanie umowy na mocy, której zwycięska praca zostanie opublikowana w instrukcji do gry planszowej przygotowywanej przez Wydawnictwo REDIMP

2. Dodatkową nagrodą i formą wynagrodzenia dla autora zwycięskiej pracy będzie gra planszowa Stone Age oraz koszulka z nadrukiem motywu Pana Lodowego Ogrodu.

3. W zależności od poziomu i atrakcyjności prac, jury może przyznać dwa wyróżnienia. Wyróżnione teksty zostaną opublikowane na stronie Facebook prowadzonej przez Wydawnictwo REDIMP.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej www.facebook.com/wydawnictwoRedImp w dniu 18.04.2014 r.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo lub telefonicznie.

 

Udział w konkursie i przesłanie swoich danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie przez organizatorów w celach statystycznych i konkursowych, z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.

 

0 Udostępnień